» TUT ELİMDEN PROJE ÇALIŞMASI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Teknokent işbirliği ile; sanayi sorunlarına yönelik ve temel bilimler, mühendislik alanlarında çalışmalar yapmak, teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek, bilimsel gelişmelerine  ve ekonomiye katkıda bulunmak amacıyla  “TUTELİMDEN” isimli bir proje çalışması düzenlemektedir.
 

BAŞVURU KOŞULLARI

Çalışmaya, lisans ve lisansüstü öğrencileri, sanayiciler, akademisyenler ve girişimciler katılabilir.
Proje sahipleri çalışmaya birden fazla proje ile katılabilir.
Proje ekibi en fazla üç kişiden oluşabilir.
Proje ekibi gerekli görürse üniversite öğretim üyelerinden danışmanlık alabilir.
Bir proje için sadece bir danışman olabilir.
Bir öğretim üyesi birden fazla projeye danışmanlık yapabilir.
Çalışmaya gönderilecek projelerin  “Tut Elimden Proje Rehberi” ne göre hazırlanması gerekir.
Bu koşullara uymayan projeler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Proje başvuruları http://www.tutelimden.org adresinden online olarak yapılacaktır.
Proje başvuru formu (online başvuru yapıldıktan sonra alınan çıktı), proje ekibi ve varsa proje danışmanı tarafından imzalanacaktır.
Proje İş Planı, Proje Özeti (500 kelimeyi geçmemelidir) ve Proje Raporu kaydedilmiş CD.
Etik Belgesi (Proje sahipleri tarafından imzalanacaktır.)
 

BAŞVURU NEREYE VE NASIL YAPILACAKTIR?

Online başvurunuz tarafımızdan onaylandıktan sonra başvurulara ait istenen belgeler, “Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Proje Koordinasyon Ofisi Pazarkapı Mah. Sahil Cad. No:103  Kat:5 Trabzon” adresine elden veya posta ile teslim edilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Proje Rehberine uygun olarak hazırlanmış olduğu belirlenen projeler, Proje Raporu üzerinden ön değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
Ön değerlendirmeyi geçen projeler KTÜ Sergi Salonunda sergilenmek üzere davet edilecektir.
Sergiye davet edilen projeleri hazırlayan öğrenciler jüriler tarafından mülakata alınacaktır. Mülakatta bilgisayar ve projeksiyon cihazı sağlanacaktır.
Projelerin değerlendirilmesinde, Özgünlük, Ekonomiye Katkı ve Uygulanabilirlik kıstasları göz önüne alınacaktır.
Değerlendirmeler sonucunda başarılı olan çalışmalar, kitle önünde son sunumlarını yapacaklar ve değerlendirmeler tekrar gözden geçirilip dereceler açıklanacaktır.
Mülakata davet edilen bütün öğrencilere katılım belgesi verilecektir.
Her kategoride dereceye giren proje sahiplerine başarı belgesi ve aşağıda belirtilen miktarda para ödülü verilecektir.
Çalışmaya Trabzon dışından katılıp mülakata davet edilen proje sahiplerinin konaklama ve geliş-dönüş otobüs yol paraları proje koordinatörlüğü tarafından karşılanacaktır.
Ticari bir değeri olduğu düşünülen projeler için sergilenmeden önce patent başvurusunda bulunulması önerilir. Bunun için gerekli bilgi Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ya da  www.turkpatent.gov.tr adresinden öğrenebilinir.
* Proje çalışmasında; başarılı ve uygulanabilir yenilikler ve buluşlar için, maddi ve diğer destekler anlamında, bölgemizden veya ulusal endüstri  gruplarından destek alınması çalışmaları yapılacaktır.   * Gerek duyulursa çalışmalar; Santez-Tübitak-Kobi-Avrupa Birliği gibi destekler içerisine sokulmaya çalışılacaktır.

Sorularınız için lütfen proje koordinasyon ofisinden  Cengizhan SUNGURLU’ya başvurunuz.   (0 462 326 80 70 – 276) 

EKSİK BELGE VE ONLINE BAŞVURU YAPILMAMIŞ PROJELER KABUL EDİLMEYECEKTİR.
ONLINE BAŞVURU YAPMAK İÇİN ÜST MENÜDEKİ “PROJE BAŞVURUSU” BAĞLANTISINI KULLANINIZ. PROJENİZİ TANIMLAYACAK ÖZET BİLGİNİZİ ANLAŞILACAK ŞEKİLDE İLGİLİ ALANA YAZINIZ.